Privacyverklaring

Algemeen

Mees ten Oever Coaching & Consultancy vindt het vanzelfsprekend dat er uiterst zorgvuldig en integer met de persoonsgegevens van haar klanten, zakelijke relaties, potentiële klanten en andere betrokkenen wordt omgegaan. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Mees ten Oever Coaching & Consultancy met persoonsgegevens omgaat conform de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens worden gebruikt om de dienstverlening van Mees ten Oever Coaching & Consultancy doeltreffend te kunnen volbrengen conform de vraagstelling en/of offerte/overeenkomst (= de grondslag binnen de AVG) en de daarin afgesproken doelstelling(en) en bijbehorende financiële, fiscale en klantgerichte administratie & communicatie en (wettelijke) verplichtingen.
 • Tevens maken de persoonsgegevens het mogelijk om de dienstverlening van Mees ten Oever Coaching & Consultancy verder te ontwikkelen en te optimaliseren (gerechtvaardigd belang = de grondslag binnen de AVG).
 • Incidenteel kunnen persoonsgegevens gebruikt worden om de dienstverlening van Mees ten Oever Coaching & Consultancy (proactief) onder de aandacht te brengen (gerechtvaardigd belang = de grondslag binnen de AVG).

Categorieën van persoonsgegevens die verwerkt (kunnen) worden

 • Contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen
 • Informatie afkomstig van het internet (o.a. zakelijke websites, sociale media, handelsregister KvK)
 • Contactformulier-gegevens via de website van Mees ten Oever Coaching & Consultancy
 • Functie
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Dossier aangaande doelstelling traject
 • Opleiding, werkervaring, testen, interesses, persoonlijke informatie e.d.
 • Gezondheidsgegevens (alleen met uitdrukkelijke toestemming = de grondslag binnen de AVG)
 • E-mails/correspondentie
 • Offerte/overeenkomst/Facturen

Beveiliging

Mees ten Oever Coaching & Consultancy neemt passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo wordt er gewerkt met een beveiligd ERP-informatiesysteem op een beveiligde computer en er worden regelmatig back-ups gemaakt. Het handgeschreven dossier en de papieren output worden zorgvuldig opgeborgen en gearchiveerd. De website is beveiligd met een SSL-certificaat.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan die website registreert. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website.
Op de website van Mees ten Oever Coaching & Consultancy worden op dit moment alleen functionele oftewel noodzakelijke cookies gebruikt. Zie voor meer informatie op de website het cookiebeleid.

Delen van persoonsgegevens aan derden

Alleen indien:
– dit verplicht is op grond van wet en/of regelgeving
– daarvoor door u toestemming is gegeven
– in een noodsituatie, bij dreigend gevaar, aan de daartoe bevoegde en bestemde instanties
– dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de hierboven genoemde doeleinden. In dat kader moeten soms aan betrokken derden bepaalde persoonsgegevens worden verstrekt. Denkt u daarbij aan het Webhostingbedrijf. Deze derden hebben in de hoedanigheid van verwerker een verwerkersovereenkomst met Mees ten Oever Coaching & Consultancy. Deze derden zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Mees ten Oever Coaching & Consultancy is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegeven door deze derden.

Uw rechten en bewaartermijn

Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene worden ingekeken, gewijzigd, aangevuld, verstrekt en uiteraard worden verwijderd als het traject is beëindigd en is voldaan aan de (fiscaal) wettelijke verplichtingen. Eventuele zaken rondom gezondheid worden alleen in het dossier vermeld indien relevant met betrekking tot de doelstelling(en) van de overeenkomst en met uitdrukkelijke toestemming (= de grondslag binnen de AVG) van de betrokkene. Persoonsgegevens blijven bewaard zo lang noodzakelijk en wenselijk is voor financiële, fiscale, klantgerichte administratie en communicatie, mogelijke vervolgtrajecten en (wettelijke) verplichtingen.

U heeft het recht om Mees ten Oever Coaching & Consultancy met betrekking tot bovenstaande een verzoek te doen. Als u daar gebruik van wilt maken dan kunt u dit schriftelijk aangeven. Mocht uw verzoek worden afgewezen dan ontvangt u hier uiteraard de reden van. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat uw dossier ook informatie bevat die betrekking heeft op anderen. U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, bericht.

Ook indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of bij (andere) opmerkingen, vragen of suggesties kunt u schriftelijk contact opnemen met Mees ten Oever Coaching & Consultancy. Ook dan ontvangt u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, bericht.

Deze privacyverklaring kan altijd zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen zodat u geïnformeerd blijft.

Dank voor uw vertrouwen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Mees ten Oever Coaching & Consultancy
Henriëtte M.J.E. Mees ten Oever
Achillesstraat 99-3
1076 PX  Amsterdam

Amsterdam, 24 augustus 2018

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.