Organisaties: coaching – training – advies

Zelfkennis & ontwikkeling

Organisaties-830Door als organisatie te investeren in zelfkennis, reflectie en ont-wikkeling van individuele medewerkers ontstaat er een helder zelfbeeld en een grotere eigen verantwoordelijkheid. Dit leidt tot effectiever gedrag, bewuste keuzes en oprechte betrokkenheid. Authenticiteit zorgt voor meer creativiteit en werkplezier en dus voor optimale werkresultaten.

Werkgebieden

Persoonlijke effectiviteit: eigen kracht en balans

 • Leven en werken vanuit eigen innerlijke kracht.
 • Inzicht in persoonlijk functioneren en het effect op anderen.
 • Authentieke communicatie.

Loopbaanontwikkeling: bezinning op carrière

 • Inzicht in persoonlijke kwaliteiten, drijfveren en belemmeringen.
 • Welke werksituatie en functie passen het beste bij mij?
 • Gedragsverandering en/of nieuwe uitdagingen in huidige of nieuwe functie?

Stress en ziekte: preventie en herstel – lichaamsbewustzijn

 • Wat kost energie en wat levert juist energie op? Een betere balans.
 • Stressgevoelige situaties herkennen en er effectief mee omgaan.
 • Hoe om te gaan met perfectionisme, faalangst, overgevoeligheid & fijngevoeligheid (HSP)?

Mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten: ratio en gevoel

 • Evenwicht tussen ratio en gevoel oftewel hoofd en hart.
 • Emotioneel bewustzijn voor helderheid en innerlijke rust.
 • De kracht van mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten.

Samenwerking: het team en ik

 • Veiligheid, vertrouwen en bewustwording van elkaars kwaliteiten en valkuilen.
 • Teamfases, eigen verantwoordelijkheid en authentiek communiceren.
 • Zelfsturing, leidinggeven en delegeren.

Werkwijze persoonlijke coaching

Deze vorm van coaching heeft een individueel karakter en is maatwerk. Door de vertrouwelijke aard van de gesprekken, buiten de hiërarchische structuur om, voelt de cliënt zich vrij en komen onderliggende belemmeringen sneller aan de oppervlakte. Bewustwording is hierbij een belangrijke stap. Door de juiste vragen te stellen, aandachtig te luisteren en nieuwe invalshoeken aan te reiken komt er ruimte voor de gevoelswereld en onderliggende drijfveren en overtuigingen. Pas dan kan er een wezenlijke verandering plaats vinden die blijvend is en leidt tot nieuw en effectiever gedrag.

Het coachtraject begint altijd met een vrijblijvend intakegesprek waarbij de vraag wordt verkend en wordt gekeken of er voldoende vertrouwen aanwezig is om met het traject van start te gaan. Vervolgens wordt er een offerte opgemaakt over de doelstelling, duur en kosten van het traject. Afhankelijk van de doelstelling is een gemiddeld coachtraject meestal 5 tot 10 gesprekken van 1,5 à 2 uur. De vertrouwelijkheid van de gesprekken is steeds gewaarborgd.

Werkwijze trainingen op maat

Op basis van een concrete vraag van een afdeling of team wordt er een training op maat samengesteld. Een maatwerktraining is zeer geschikt indien u met uw team of gehele afdeling hetzelfde doel wilt bereiken. Wilt u dat uw medewerkers meer vanuit eigen kracht werken, zich meer bewust zijn van elkaars kwaliteiten en valkuilen of dat er op een meer authentieke wijze met elkaar wordt gecommuniceerd? Dit zijn voorbeelden van thema’s die bij uitstek geschikt zijn om in een trainingsvorm te behandelen. Mogelijk dat na afloop van de training een vervolgtraject noodzakelijk is om verdere verankering in de praktijk te waarborgen; hetzij als team, hetzij individueel. Op basis van uw vraag wordt er een offerte opgemaakt over de doelstelling, werkwijze en kosten van de training.

Werkwijze adviestraject

Wellicht dat u binnen uw team of organisatie een vraagstelling heeft op het gebied van Human Resources en/of Development met betrekking tot werken vanuit eigen kracht; persoonlijke effectiviteit; loopbaanontwikkeling; preventie en herstel van stress en ziekte; meer balans tussen vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten of een samenwerkingsvraagstuk? Een thema waar u graag met iemand van buiten de organisatie over van gedachten wilt wisselen of waar u niemand binnen uw organisatie voor vrij kunt maken. Afhankelijk van uw vraag is het mogelijk om één of meerdere dagdelen per week beschikbaar te zijn voor uw organisatie. Op basis van uw vraag wordt er een offerte opgemaakt over de doelstelling, duur, werkwijze en kosten van het adviestraject.

Meer informatie

Voor meer informatie nodig ik u graag uit om contact op te nemen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.